Вакансії

Протокол №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника КЗ “Центр позашкільної освіти” Долинської міської ради Івано-Франківської області.

 

Відбудеться засідання 

членів  конкурсної  комісії.

15 листопада 2022 року  відбудеться  засідання  членів  конкурсної комісії  з проведення  конкурсного відбору  на призначення  директора  КЗ «Центр позашкільної освіти» Долинської міської ради Івано – Франківської області.

Час:  10.00 год.

Місце проведення: зал засідань  Долинської міської ради

(проспект Незалежності, 5, 1-й поверх)

Інформує  управління освіти Долинської міської ради.

 

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника КЗ “Центр позашкільної освіти” Долинської міської ради Івано-Франківської області.

 

Повідомляємо про те, що 07 листопада 2022 року о 10:00 год у малому залі засідань Долинської міської ради (проспект Незалежності, 5) відбудеться засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника КЗ “Центр позашкільної освіти” Долинської міської ради Івано-Франківської області.

 

Рішення № 1648.21.07.22

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду керівника

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти»

Долинської міської ради Івано-Франківської області

 

Найменування і

місцезнаходження закладу освіти

Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Долинської міської ради Івано-Франківської області,

Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Обліски, 34, поштовий індекс 77504

Найменування посади Директор Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Долинської міської ради Івано-Франківської області
Умови оплати праці За виконання обов’язків, передбачених строковим трудовим договором, директору нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого директору відповідного тарифного розряду, але не менше, ніж це встановлено Єдиною тарифною сіткою, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифікаційної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (зі змінами), а також наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102.

Відповідно до наказу начальника управління освіти Долинської міської ради, в межах наявних коштів на оплату праці додатково можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду керівника Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Долинської міської ради

Івано-Франківської області

Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра/спеціаліста, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік документів, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі Для участі у конкурсі кандидат на посаду керівника комунального закладу позашкільної освіти подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та зазначенням номера телефону, електронної адреси;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту                          (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 3-х років на день їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, що підтверджують її професійні та (або) моральні якості (атестаційний лист, документ про підвищення кваліфікації).

Термін подачі документів: з дати оголошення конкурсу до 02 листопада 2022 року.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) за адресою: м. Долина, пр. Незалежності, 12, управління освіти Долинської міської ради, кабінет провідних спеціалістів.

 

Дата та місце початку конкурсного відбору Конкурсний відбір проводитиметься з 03 листопада по 02 грудня 2022 року (точна дата буде визначена конкурсною комісією) за адресою:                                    пр. Незалежності, 5, м. Долина, Івано-Франківська обл., (Долинська міська рада).
Складові конкурсного відбору Перевірка знання законодавства у сфері позашкільної освіти, зокрема законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти. Тестові завдання – 20 питань (загальна кількість варіантів тестових завдань – 10).

Перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу позашкільної освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. (Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання на них відповідей кандидатами).

Прізвище та ім’я,

номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Олексин Христина, заступник начальника управління освіти Долинської міської ради, тел.(03477) 2-80-93,

електронна пошта: dolyna_osvitamr@ukr.net

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання законодавства

у сфері позашкільної освіти

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 

 1. Що входить до системи освіти?

1) кваліфікації, освітні програми, стандарти освіти, ліцензійні умови;

2) складники освіти, рівні і ступені освіти;

3) заклади освіти, інші суб’єкти освітньої діяльності, учасники освітнього процесу, органи       управління у сфері освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

1) дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта;

2) дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта; професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта;

3) дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, спеціалізована освіта, професійна (професійно-технічна) освіта; фахова передвища освіта, вища освіта, освіта дорослих;

4) дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, вища освіта, післядипломна освіта.

 1. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

1) засновник; центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти, постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти, державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;

2) Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України; органи місцевого самоврядування, педагогічна рада закладу;

3) Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти, постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти, державні органи, яким підпорядковані заклади освіти; Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

4) державні органи, яким підпорядковані заклади освіти, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

 1. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

1) Міністерство освіти і науки України;

2) районні, міські ради;

3) обласні ради;

4) районні, міські ради, обласні ради, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

1) академічну, організаційну, фінансову, кадрову;

2) академічну, фінансову, кадрову;

3) організаційну, фінансову, кадрову;

4) академічну, організаційну, кадрову.

 

 1. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

1) установчими документами закладу освіти;

2) Законом України «Про освіту», спеціальними законами, установчими документами закладу освіти;

3) Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», установчими документами закладу освіти;

4) установчими документами закладу освіти; рішенням засновника.

 1. За якoï умови юридична особа має статус закладу освіти?

1) якщо надає послуги освітньої діяльності;

2) якщо одним з видів її діяльності є освітня діяльність;

3) якщо має ліцензію;

4) якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність

 1. У якoмy статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

1) бюджетна установа;

2) неприбутковий заклад освіти;

3) прибутковий заклад освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності — на веб-сайті свого засновника)?

1) матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, річний звіт про діяльність закладу освіти, правила прийому до закладу освіти, кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

2) статут закладу освіти, ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти, структура та органи управління закладу освіти, кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

3) територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти), ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти, мова освітнього процесу, наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення;

4) всі відповіді вірні.

 1. Які плакати, стенди, листівки, а6о інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

1) найменування чи символіку політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій; зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) чи засновниками політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань);

2) найменування чи символіку політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій; зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) чи засновниками політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань); зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) чи засновниками політичних партій, громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об’єднань); зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 1. Хто може бути засновником закладу освіти?

1) орган державної влади від імені держави; відповідна рада від імені територіальної громади (громад), будь-яка фізична та/або юридична особа;

2) орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника;

3) рада відповідного рівня від імені територіальної громади (громад);

4) всі відповіді вірні.

 1. Кому засновник a6o уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

1) наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти;

2) центральному органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

3) органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти;

4) постійно діючому колегіальному органу у сфері забезпечення якості освіти.

 1. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

1) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти,

2) представляє заклад освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування;

3) аналізує дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу;

4) надає консультації учасникам освітнього процесу;

 1. Хто затверджує статут закладу освіти?

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

3) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа);

4) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальні управління.

 1. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

1) уповноважена особа органу управління освітою;

2) голова відповідного органу місцевого самоврядування;

3) керівник територіального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

4) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа).

 1. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

1) голова відповідного органу місцевого самоврядування;

2) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа);

3) керівник закладу освіти;

4) уповноважена особа засновника закладу освіти.

 1. Якими документами визначаються повноваження (права i обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

1) Законом України «Про освіту»;

2) статутом закладу освіти;

3) законом та установчими документами закладу освіти;

4) рішенням засновника.

 1. Хто здійснює управління закладом освіти?

1) керівник закладу освіти;

2) колегіальний орган управління закладу освіти;

3) засновник (засновники);

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

1) керівник закладу освіти;

2) голова відповідного органу місцевого самоврядування;

3) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа);

4) уповноважена особа засновника закладу освіти.

 1. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

1) засновник (засновники);

2) колегіальний орган управління закладу освіти;

3) керівник закладу освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

1) голова відповідного органу місцевого самоврядування;

2) керівник закладу освіти;

3) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа);

4) уповноважена особа засновника закладу освіти.

 1. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

1) засновник (засновники);

2) колегіальний орган управління закладу освіти;

3) керівник закладу освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто є учасниками освітнього процесу?

1) здобувачі освіти;

2) фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

3) батьки здобувачів освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під чac освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

1) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

2) батьки здобувачів освіти;

3) засновник закладу освіти;

            4) уповноважений орган засновника.

 1. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 • керівника закладу освіти;
 • уповноважену особу засновника;
 • освітнього омбудсмена;
 • уповноваженого Президента України з прав дітей.
 1. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

1) наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

2) систематичність (повторюваність) діяння;

3) дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих нa запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?

1) педагогічна рада закладу освіти;

2) методичне об’єднання класних керівників;

3) керівник закладу освіти;

4) служба у справах дітей.

 1. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

1) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування), свідком якого вони були особисто;

2) вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

3) повідомляти керівництво закладу освіти інформацію про факти булінгу (цькування), яку отримали від інших осіб;

4) всі відповіді вірні.

 1. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

1) державна мова;

2) мова відповідного корінного народу;

3) мова національної меншини;

4) всі відповіді вірні.

 1. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

1) вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

2) вільний вибір форм, методів і засобів навчання, не зважаючи на освітню програму;

3) залучення іноземців до викладання в закладах освіти України;

4) всі відповіді вірні.

 1. Що передбачає професійний розвиток  педагогічних працівників?

1) участь у міжнародних програмах обміну;

2) постійна самоосвіта, участь у програмах підвищення кваліфікації;

3) педагогічна інтернатура;

4) педагогічний патронаж.

 1. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?

1) на основі пропозиції керівника закладу освіти затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу);

2) на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу);

3) відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;

4) відповідно до запиту суб’єктів підвищення кваліфікації затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

 1. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

1) керівник закладу освіти за рішенням органу управління освітою;

2) рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти;

3) керівник закладу освіти на власний розсуд;

4) загальні збори трудового колективу.

 1. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання i підтвердження?

1) всі результати підвищення кваліфікації потребують визнання рішення педагогічної ради;

2) заклади освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації, мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

3) підвищення кваліфікації здійснювали фізичні особи;

4) підвищення кваліфікації відбувалося відповідно до затвердженого річного плану.

 1. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

1) орган управління освітою;

2) керівник закладу освіти;

3) педагогічна рада;

4) методична рада.

 1. Хто має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

1) орган управління освітою;

2) засновники відповідних закладів освіти;

3) керівник закладу освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних i комунальних закладів освіти?

1) Міністерство освіти і науки України; педагогічна рада закладу;

2) органи місцевого самоврядування;

3) Кабінет Міністрів України;

4) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 1. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

1) тільки за кошти державного бюджету;

2) тільки за кошти державного та/або місцевого бюджетів;

3) за кошти державного бюджету та власних надходжень закладу освіти;

4) за кошти державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів.

 1. Якою є місячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

1) 5 відсотків;

2) 10 відсотків;

3) 20 відсотків;

4) 30 відсотків.

 1. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?

1) в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати);

2) в розмірі не менше одного посадового окладу (ставки заробітної плати);

3) в розмірі не більше середньомісячного заробітку;

4) в розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

 1. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?

1) зберігається попередній середній заробіток;

2) зберігається 50 відсотків попереднього середнього заробітку;

3) зберігається 60 відсотків попереднього середнього заробітку;

4) зберігається 80 відсотків попереднього середнього заробітку.

 1. В якoмy розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги нa оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

1) в розмірі не більше середньомісячного заробітку;

2) в розмірі не менше середньомісячного заробітку;

3) в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати);

 1. Хто має   право ініціювати  проведення         інституційного   аудиту у позаплановому порядку?

1) засновника;

2) керівника закладу освіти;

3) наглядової (піклувальної) ради закладу освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто проводить внутрішній моніторинг якocтi освіти?

1) засновник закладу;

2) заклад освіти;

3) орган управління освітою;

4) громадські організації.

 1. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

1) не менше одного разу на 3 роки;

2) не менше одного разу на 4 роки;

3) не менше одного разу на 5 років:

4) не менше одного разу на 10 років.

 1. У якoмy випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

1) участь в міжнародному обміні;

2) здобуття вищої освіти (магістратура);

3) успішне проходження сертифікації;

4) успішний захист наукової роботи.

 1. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

1) керівник закладу;

2) педагогічна рада;

3) педагогічний працівник;

4) уповноважена особа органу управління освіти.

 1. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

1) академічний плагіат, самоплагіат, хабарництво;

2) фабрикація, фальсифікація, обман, списування;

3) вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання;

4) всі відповіді вірні.

 1. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

1) засновник закладу освіти або уповноважений ним орган;

2) Кабінет Міністрів України;

3) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи;

4) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1.  Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

1) засновник закладу освіти;

2) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи;

3) Кабінет Міністрів України;

4) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1. Питання для перевірки знання Закону України ‹Про позашкільну освіту»
 1. Заклад позашкільної освіти самостійно розпоряджається коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до:

1) рішення керівника закладу;

2) рішення педагогічної ради;

3) статуту закладу;

4) розпорядження засновника.

 1. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти проводиться:

1) один раз на 3 роки;

2) один раз на 5 років;

3) один раз на 10 років;

4) за вибором працівника, що атестується.

 1. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання закладу позашкільної освіти:                                                                                                                                 1)директор закладу;                                                                                                                                                  2) педагогічна рада закладу;

3) засновник закладу;

4) управління освіти.

 1. На підставі якого установчого документа діє заклад позашкільної освіти:                            1)ліцензії;

2)  статуту;

3) програми;

4) розпорядження керівника закладу.

 1. У закладі позашкільної освіти можуть діяти:

1) органи  самоврядування працівників закладу освіти;

2) органи учнівського самоврядування;

3) органи батьківського самоврядування;

4) всі відповіді вірні.

 1. Державний нагляд у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до:

1) розпоряджень засновника;

2) листів і розпоряджень Міністерства освіти;

3) Закону України «Про освіту»;

4) постанов Кабінету Міністрів.

 1. Позашкільна освіта – це:

1)сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти;

2) заклади позашкільної освіти, що надають знання і формують вміння і навички за інтересами, забезпечують змістовне дозвілля відповідно до здібностей та обдарувань учнів;

3) позашкільні заклади, їх філії, педагогічні працівники, вихованці, учні, слухачі;

4) гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі закладів середньої освіти.

 1. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту» є:

1) забезпечення прав на здобуття позашкільної освіти;

2) визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;

3) регулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів.

4) всі відповіді вірні.

 1. Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі:                                                               1)науковості, компетентності, забезпеченні культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, пошукових потреб учасників освітнього процесу;

2) добровільності вибору типів закладів та видів діяльності;

3) потреб в учнів, здобуття додаткових навиків і умінь, реалізації своїх можливостей;

4) вільного розвитку особистості та формування її соціально-громадського досвіду.

 1. Колегіальним органом управління закладу позашкільної освіти є:

1) дирекція позашкільного закладу;

2) батьківський комітет закладу;

3) педагогічна рада;

4) всі працівники позашкільного закладу і дирекція.

 1. Права та обов’язки закладу позашкільної освіти передбачені:

1) наказами, розпорядженнями засновника;

2) статутом позашкільного закладу;

3) Законом України « Про освіту»;

4) рішенням педагогічної ради.

 1. Установчі документи закладу позашкільної освіти розробляються відповідно:

1) Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту»;

2) Конституції України;

3) положень про заклади позашкільної освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків в позашкільному закладі встановлюється:                                                                                                                                       1)рішенням засновника або уповноваженого ним органу;

2) закладом позашкільної освіти в межах часу, передбаченого програмою;

3) розпорядженням Міністерства освіти;

4) всі відповіді вірні.

 1. Середня наповнюваність груп у закладах позашкільної освіти становить:

1) 5-10 вихованців, учнів;

2) 10-15 вихованців, учнів;

3) 15-20 вихованців, учнів;

4) 20-25 вихованців учнів.

 1. Режим щоденної роботи закладу позашкільної освіти встановлюється на основі :

1) розпорядження директора закладу;

2) рішення педагогічної ради;

3) рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади;

4) побажань батьків та учнів.

 1. Педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти надається

щорічна основна відпустка тривалістю:

1)не більше 24 дні;

2) не менше 42 дні;

3) не менше 56 днів;

4) не більше 56 днів.

 1. Розміри тарифних ставок педагогічних працівників позашкільної освіти встановлюється:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) Верховною Радою України;

3)Управлінням освіти;

4) Засновником закладу.

 1. Розподіл педагогічного навантаження у закладі позашкільної освіти здійснює:

1) засновник закладу;

2) педагогічна рада;

3) керівник закладу;

4) батьківський комітет.

 1. Педагогічним працівником закладом освіти може бути:

1) особа, яка має вищу освіту та відповіді знання;

2) особа, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки;

3) особа, яка має належний рівень підготовки;

4) особа без вищої освіти.

 1. Підготовка педагогічних працівників закладів позашкільної освіти здійснюється:

1) педагогічними закладами вищої освіти;

2) інститутами післядипломної педагогічної освіти;

3) спеціалізованими факультетами інститутів післядипломної педагогічної освіти;

4) всі відповіді вірні.

Зразки ситуаційних завдань

 

Ситуаційне завдання №1

Один із працівників позашкільного закладу після закінчення щорічної основної відпустки не вийшов на роботу і не повідомив керівника про причину своєї відсутності. Через тиждень він прийшов на роботу, а свою відсутність пояснив тим, що відпочивав за межами країни і через скасування авіарейсу не зміг вчасно повернутися додому.

Якими мають бути у цій ситуації дії директора закладу по відношенню до цього працівника?

Ситуаційне завдання №2

На наступний навчальний рік у позашкільному закладі, у зв’язку із зменшенням фінансування зменшується кількість гуртків. Таким чином буде зменшення педагогічного навантаження керівників гуртків.

Якими мають бути у цій ситуації дії керівника закладу при розподілі попереднього тижневого навантаження на наступний навчальний рік?

Ситуаційне завдання №3

Заступники керівника закладу мають великий досвід управлінської діяльності, але гальмують інноваційні проєкти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту.

Як вплинути на таких заступників? Чи можна замінити таких заступників?

Ситуаційне завдання № 4

Керівник гуртка не подав на погодження календарне планування і отримав догану за недобросовісне виконання своїх обов’язків. У той же час стає відомо, що його вихователь одержав перемогу на Всеукраїнському конкурсі.

Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого? Як правильно вчинити керівнику закладу у даній ситуації?

Ситуаційне завдання № 5

Керівник закладу заходить на заняття у клас і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона смішна, виразна і об’єктивна. Учні мовчки очікують реакції керівника.

Що має зробити керівник закладу? Як Ви вважаєте, чи могло таке трапитись з Вами?

Ситуаційне завдання № 6

Керівник закладу усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером в колективі. Тобто є потенціальним конкурентом на посаду керівника закладу.

Як правильно побудувати службові відносини з таким педагогом? Що має зробити керівник закладу?

Ситуаційне завдання № 7

Делегація батьків танцювального гуртка звернулась до керівника закладу з проханням виключити із учасників гуртка учня, який порушує дисципліну, обзиває інших дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Батьки поводяться категорично, обіцяють звертатися до управління освіти міської влади.

Чи мають таке право батьки учнів? Які дії директора закладу?

Ситуаційне завдання № 8

Під час заняття гуртка молодий керівник звернула увагу одному з учнів, що він погано поводиться на занятті. Учень грубо обізвав керівника гуртка і покинув заняття. Керівник гуртка сказала іншим учням, що більше на заняття такого порушника дисципліни вона не допустить.

Чи правильна поведінка керівника гуртка? Як установити нормальні взаємини між керівником та учнем?

Ситуаційне завдання № 9

Учасники гуртка «Юні журналісти» вирішили взяти інтерв’ю у директора позашкільного закладу. Вони запропонували такі питання:

-«Яке Ваше особисте ставлення до керівників гуртків?

-«Чи можете Ви повністю довіряти своєму заступнику?»

-«Кого із своїх колег Ви вважаєте не достатньо компетентним?»

Як Ви, як директор закладу, будете відповідати на такі питання?

Ситуаційне завдання № 10

У педагогічному колективі позашкільного закладу порушували питання необхідності обговорення проєкту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржились, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати.

Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи закладу та складання річного плану на наступний рік.

Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.