Долинська Станція юних техніків

 

Долинська Станція юних техніків Долинської міської ради Івано-Франківської області

Адреса: місто Долина, вулиця Котляревського, 9
Керівник: Кепша Ярослав Семенович
Код ЄДРПОУ: 23804511
Телефон: 28709

 

Підпорядкованість: Засновником Долинської СЮТ є Долинська міська рада
Форма власності: комунальна.

Кількість гуртківців – 969 , що складає 68 груп;
Керівників гуртків – 27 чол.; з них штатних – 14 чол.;
сумісників – 13 чол.;
директор – 1 чол.;заступник директора- 1 чол;
завідувач відділу методичного -1 чол.;
практичний психолог – 1чол.

Тип закладу – комплексний навчально-виховний заклад.

Навчально–виховний процесс здійснюється за такими напрямами :початкове технічне моделювання; науково-технічної творчості; спортивно-технічний; винахідництва та раціоналізаторства; виробничий, декоративно ужитковий.

Прийом до СЮТ здійснюється упродовж навчального року за бажанням дітей. Для всіх вихованців є анкети та згода батьків на відвідування гуртка.

Середня наповнюваність гуртків встановлюється навчальним планом і становить в середньому 12-15 вихованців.

Розклад занять гуртків складається посеместрово (І семестр – з 01 вересня до 31 грудня, ІІ – з 03 січня до 31 травня) відповідно до навчальних планів.Гурткова робота організовується у всі дні, крім неділі. Згідно із затвердженим розкладом занять, заклад працює і в канікулярний період з урахуванням режиму роботи навчальних закладів, на базі яких проходять гурткові заняття.

СЮТ розміщена в одному корпусі де працюють більшість основних працівників, а також задіяні і навчальні заклади в районі. Загальна площа приміщень СЮТ становить 973 кв.м, навчальна площа – 789 кв.м.

Стан будівель і споруд підтримується в належному стані. Щорічно проводиться поточний ремонт навчальних кабінетів, майстерень.
Виходячи з вимог навчального плану та програм, в СЮТ обладнано 10 кабінетів –майстерень технічного циклу, 2 навчальні майстерні, оглядовий зал. Забезпечення кабінетів-майстерень дає змогу вести навчальний процес на належному науковому і методичному рівні.
Навчальні кабінети атестовані, оснащені необхідним обладнанням, відповідають санітарним нормам та вимогам охорони праці і мають відповідний естетичний вигляд. Пропускна спроможність всіх кабінетів відповідає розкладу навчальних занять та кабінетній системі навчання. Кабінети працюють згідно плану за графіком роботи, що забезпечують умови для самостійної підготовки учнів в позаурочний час. Оснащення кабінетів і майстерень відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Долинська міська рада підтримує заклад в межах своїх повноважень через програму «Обдаровані діти м. Долина» на 2016-2020 роки.