ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад

директорів закладів загальної середньої освіти

Долинської міської ради Івано-Франківської області

Найменування і місцезнаходження закладів освіти:

– Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Чорновола, 6А,  м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Долинський ліцей №1 Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Пачовського, 3,  м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Долинський ліцей №4 Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Обліски, 16,  м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Малотур’янський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Тур’янська, 38, с. Мала Тур’я, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Солуківський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Центральна, 81, с. Солуків, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Великотур’янський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Шевченка, 33А, с. Велика Тур’я, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Оболонський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Одиниця, 28, с. Оболоня, Калуський р-н, Івано-Франківська область);

– Белеївська гімназія Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Центральна, 87, с. Белеїв, Калуський р-н,  Івано-Франківська область);

– Яворівська гімназія Долинської міської ради Івано-Франківської області (вул. Коляджина, 28, с. Яворів, Калуський р-н,  Івано-Франківська область).

 Найменування посади:

директор закладу загальної середньої освіти.

Умови оплати праці:

оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 та складається з:

– посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

– надбавок (за вислугу років, престижність педагогічної праці, тощо);

– доплат (за науковий ступінь, тощо).

– премії за високі показники у роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу освіти;

– грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, розмір якої встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Директору надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

громадянин України; вільне володіння державною мовою; вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста); стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі в конкурсі:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України«Про захист персональних даних»;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • інші документи (за бажанням кандидата), які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості (атестаційний лист, документ про підвищення кваліфікації та ін.).

Визначені документи подаються особисто кандидатом (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Термін подачі документів:  28 квітня – 28 травня  2021 року.

Місце подання документів для участі в конкурсі:

управління освіти Долинської міської ради,

пр. Незалежності, 12, м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська область.

Дата  та  місце початку конкурсного відбору:

Конкурсний відбір проводитиметься в період з 31 травня по 27 червня 2021 року (точна дата буде визначена конкурсною комісією) за адресою: пр. Незалежності, 5, м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська область (Долинська міська рада).

Складові та тривалість конкурсного відбору:

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (письмове тестування). Тестові завдання – 20 питань (загальна кількість варіантів тестових завдань – 10).

Перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години сорока хвилин.

Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. (Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання відповідей на них кандидатами.)

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Галюк Лілія Василівна, провідний спеціаліст управління освіти Долинської міської ради, (03477)28093, 0664280057, osvitahaluk@gmail.com.